Ukraina

Jolanta Dukure  

Tālr.nr. +371 20228426

e-pasts: [email protected]


 Informācijas apmaiņa un sadarbība ar:

- IZM;

- Pašvaldībām;

- Valsts pārvaldes institūcijām;

- LOK partneriem;

- Olimpiskajiem centriem;

- Sporta veidu federācijām;

- NVO.