Pieteikumi

Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Akreditācijas komisijai līdz 2016.gada 31.maijam plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai sadaļā Pieteikumu sistēma. 

Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas vadītājs.

Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta 2016.gada martā.