Par projektu

Projekts “Sporto visa klase” īsteno Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk - LOK) misiju – Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināšanu sabiedrībā, ieinteresējot bērnus un jauniešus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabojot skolēnu veselību un viņu dzīves kvalitāti. Projekta norises laiks 5 (pieci) mācību gadi, apstiprinot dalību projektā katram mācību gadam

MĒRĶIS

Ņemot vērā COVID-19 riskus:

Prioritāri nodrošinot sporta nodarbības svaigā gaisā, pilnveidot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, dodot motivāciju nodarboties ar sportu;

DALĪBNIEKI

Izglītības iestāžu 2.,3.,4.,5. un 6.klašu skolēni

NORISES LAIKS

Septembris – Maijs

PIETEIKUMI UN TO IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Pieteikšanās projektam uz nākamo mācību gadu tiek izsludināta aprīlī.
Projekta pieteikumu, kas saskaņots ar Pašvaldību, iesniedz Izglītības iestāde.
Iesniedzamie dokumenti - saskaņā ar projekta noteikumiem.

PROJEKTA PROGRAMMA

Nodarbības projekta ietvaros notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu. Projekta ietvaros skolēniem notiek 2 (divas) vai 3 (trīs) fakultatīvās sporta nodarbības (katru mācību dienu 1 (viena) nodarbība).