Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar RISEBA ir izstrādājusi bezmaksas Mācību kursu "Efektīva projektu vadība - no teorijas līdz praksei". Kursi paredzēti sporta federāciju pārstāvjiem - augstu sasniegumu sporta administratoriem, Latvijas Paralimpiskās komitejas pārstāvjiem un LOK Atlētu komisijas dalībniekiem. Mācības sadalītas 5 moduļos un paredzētas piecās klātienes sesijās kuras no 2024. gada 10. janvāra līdz 7. februārim notiks Rimi Olimpiskajā centrā, Grostonas ielā 6b, Rīgā. 

Mācību kursam var pieteikties tikai iepriekš minēto organizāciju pārstāvji. Organizācijai savi kandidāti jāpiesaka līdz š.g. 15. decembrim, aizpildot tiešsaites PIETEIKUMA ANKETU. Kursos LOK nodrošina vietu 20 personām. Pieteikumi tiks izvērtēti līdz 22. decembrim.

Mācību kurss ir pielāgots, lai sniegtu gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas prasmes efektīvā projektu vadībā. Tas ir veidots ar mērķi palīdzētu kursantiem apgūt efektīvas projektu plānošanas, izpildes un kontroles metodes, kā arī uzlabotu komunikāciju un problēmu risināšanas spējas projektu vadības kontekstā. Kursa ietvaros tiek izmantotas dažādas mācību metodes, tostarp lekcijas, praktiskie uzdevumi, grupu darbi un gadījumu analīzes. 

Mācību kursa laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas: 

  • Vadības stratēģijas paradigmas maiņa; 
  • Projektu vadības pamati; 
  • Resursu pārvaldība - Budžeta izstrāde, laika plānošana un resursu optimizācija; 
  • Risku vadība - Risku identificēšana, novērtēšana un mazināšana; 
  • Komandas vadība - Efektīva komandas darba vadīšana, komunikācijas prasmes un konfliktu risināšana; 
  • Projekta izpildes kontrole - Progresu uzraudzība, kvalitātes vadība un pielāgošanās mainīgajām prasībām.

Dalība kursos ir bez maksas, ja dalībnieks piedalās visos Mācību kursa moduļos, kā arī godprātīgi, uzcītīgi un ar pienācīgu rūpību pilda visus Mācību kursa uzdevumus un iesaistās mācību procesos visās tā formās. Ja netiek pildītas iepriekš minētās kursu prasībās, dalībniekiem jākompensē kursu organizēšanas saistoši izdevumi.  Plašāka informācija par kursu norisi un pieteikumu iesniegšanas, kā arī izvērtēšanas kārtību - nolikumā.