SOK Olimpiskā solidaritātes programmas “Sporta medicīna un tīrs sports” ietvaros sporta mediķiem, fizioterapeitiem un uztura speciālistiem ir iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju starptautiska līmeņa kursos.

Tālmācības iespējas SOK Diploma kursos* aktīvi izmanto Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sporta mediķi, tādējādi paaugstinot savu profesionalitāti un nodrošinot pienesumu sportistu veselības aizsardzībā, traumu novēršanā un tīra sporta veicināšanā.

LOV uztura speciāliste, veselības zinātņu maģistre SIGNE RINKULE ir pabeigusi SOK 2-gadīgo tālmācības kursu sporta uzturmācībā. Visā pasaulē sportisti un treneri ir atzinuši, ka uzturam ir liela nozīme, lai gūtu panākumus sportā, tāpēc, kā daļu no savas apņemšanās uzlabot sporta uztura zināšanas un praksi visā pasaulē SOK Medicīniskā un zinātniskā komisija piedāvā pēc diploma līmeņa programmu Sporta uzturs (IOC Diploma in Sports Nutrition).

Šī gada oktobrī tālmācību 2-gadīgos kursos SOK Diploms medicīnā (IOC-2 year Distance Learning Sports Medicina Diploma Course) ir  uzsākusi  LOV sporta ārste LOLITA KALNIŅA-HAVRANEKA. Tas ir intensīvs pēcdiploma medicīnas studiju kurss, ko SOK piedāvā ārstiem,  kuri strādā ar augstas klases sportistiem un olimpiskajām komandām.


Olimpiskā solidaritāte piedāvā atbalstu sporta mediķu dalībai vēl cita veida apmācībās.

LOV fizioterapeits ARNIS NOVEIČUKS ar Olimpiskās solidaritātes atbalstu šī gada novembrī piedalīsies SOK Pasaules konferencē-Traumu un saslimšanas novēršana sportā. 

* SOK Dipoma kursi ir inovatīva apmācības programma sporta medicīnas nozares speciālistiem. Šo programmu pārrauga 20 starptautiska līmeņa eksperti, nodrošinot mācību satura un zināšanu pārbaudes kvalitāti.

SOK Diploma kursos tiek plaši izmantotas jaunās tehnoloģijas, tādējādi padarot apmācības procesu mūsdienīgu un inovatīvu, un nodrošinot, ka sniegtā informācija ir balstīta uz jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, tā ir visaptveroša, respektējama un pieejama.

Apmācības metodes ir daudzveidīgas, tās ietver elektroniska formāta lekcijas, mācību vielas apgūšanu gan internetā, gan papīra formātā, piedalīšanos tiešsaites diskusijās, darba grupās un citās aktivitātēs. Notiek arī studentu tikšanās klātienes semināros. Studentu zināšanas tiek vērtētas pārbaudes darbos un eksāmenos.

Plašāka informācija šeit