Peloponēsas Universitāte (Grieķija) sadarbībā ar Starptautisko Olimpisko akadēmiju organizē maģistrantūras programmu "Olimpiskās studijas, Olimpiskā izglītība, Olimpisko pasākumu organizēšana un vadība". 

Izglītības programma balstās uz trim Olimpiskās kustības pīlāriem: izglītība, sports un kultūra, kas veido Olimpisma un olimpiskās pedagoģijas pamatu.

Programmas ilgums ir trīs (3) semestri. Studentiem klātienē jāapmeklē divi semestri (ziemas un vasaras, 9 nedēļas semestrī) Olimpijā un Spartā, Grieķija. Trešais semestris veltīts maģistra darba izstrādei. 

1. SEMESTRIS 2024. gada 20. septembris - 2024. gada 23. novembrim

Obligātie moduļi:

1. Sporta vēsture un filozofija senatnē: sporta dzimšana un evolūcija;

2. Mūsdienu Olimpiskās spēles (atdzimšana, vasaras un ziemas olimpisko spēļu vēsturiskā attīstība - Olimpisko spēļu sociālie, politiskie un kultūras aspekti - Olimpiskās institūcijas - Olimpiskās tiesības);

3. Sports un ētika – Olimpisma filozofija;

4. Olimpiskā pedagoģija I: Olimpiskās izglītības programmu izstrāde un īstenošana skolās;

5. Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs un olimpiskajās studijās.

2. SEMESTRIS  2025. gada 4. aprīlis – 2025. gada 8. jūnijs (datumi var mainīties)

Obligātie moduļi:

1. Olimpiskā pedagoģija II: Olimpiskās izglītības programmu izstrāde un īstenošana skolās;

2. Olimpiskās spēles un lielākie sporta pasākumi: organizācija un vadība;

3. Sporta mārketings un Olimpiādes sponsorēšana;

Izvēles moduļi (izvēle 2 no 5):

1. Olimpiskā kustība un starptautiskās attiecības;

2. Godīgums sportā;

3. Lielo sporta pasākumu stratēģiskā un operatīvā plānošana;

4. Sporta organizāciju finanšu vadība;

5. Sporta politika.

3. SEMESTRIS Septembris 2025 – Februāris 2026 

Maģistra darba sagatavošana, iesniegšana un prezentācija.


Mācību valoda angļu valoda.

STUDIJU MAKSA 

  • Studiju maksa 5’000,00 EUR par visiem trijiem semestriem; 

  • Dzīvošanas izmaksas (pilna pansija, viss iekļauts) 3’500,00 EUR (2.semestri Grieķija) 

Olimpiskā Solidaritāte piedāvā ierobežotu stipendiju skaitu studiju maksas, dzīvošanas un ceļa izdevumu segšanai. 

KANDIDĀTA PROFILS 

  • Bakalaura grāds;

  • Pieredze darbā sporta organizācijā (Olimpiskajā kustībā, Sporta Federācija, Sporta skola, Sporta klubs);

  • Angļu valodas zināšanas (angļu valodas prasmju apliecinošs dokuments).

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) atbalstīs vienu kandidātu. 

PIETEIKŠANĀS 

  • Pieteikšanās termiņš 2024. gada 10. aprīlis 

  • Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu [email protected] 

  • Pēc 10. aprīļa LOK atbalstītais kandidāts varēs iesniegt pieteikumu Peloponēsas Universitātē (elektroniski) – termiņš 2024. gada 15. aprīlis

Pieteikuma dokumenti:

- CV (paplašināts dzīves apraksts, kas ietver detalizētu informāciju par studiju, profesionālās pieredzes, pētniecības un/vai zinātniskā darba, kā arī jebkādu ārpus stundu darbību aprakstu);

- Pases vai ID kopija;

- Pieteikuma forma (ŠEIT);

- Bakalaura grāda (vai grādu) fotokopija no Grieķijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, kas apliecina pilna laika studijas vismaz trīs gadus;

- Oficiāls bakalaura grāda izraksts (visu priekšmetu un visu studiju gadu atzīmes, ieskaitot grāda atzīmi un piešķiršanas datumu);

- Bakalaura diploma/sertifikāta fotokopija, kurā norādīts bakalaura darba nosaukums un tā atzīme (ja attiecināms); 

- Sertifikāts – angļu valodu apliecinošs dokuments

- Dokumenti, kas apliecina iepriekš minēto pretendenta profesionālo pieredzi un pētniecisko darbību, t.i., publikāciju kopijas zinātniskos žurnālos, jebkura publicēta darba kopija utt. (ja attiecināms)

- Sertifikācija, kas apliecina jebkādu dalību sporta aktivitātēs, SOA aktivitātēs, semināros par Olimpisko izglītību vai jebkurā sporta pasākumu organizācijā (ja piemērojams).

- Ieteikuma vēstule no universitātes; 

- Citas rekomendācijas vēstules (LOK; Sporta federācija, Sporta skola u.c.).

Papildu informācija pieejama ŠEIT un ŠEIT 

Informācija – Maruta Taima, e-pasts: [email protected], 26423519